• Startsida
Porträttet på Olof Eneroth nedan finns i Hedvig Eleonora Kyrka, Stockholm & Gävle Kyrka:

Kungliga Hovpredikanten Olof Eneroth

Olof Olofsson Eneroth, född 1744-03-08 i Uppsala, död 1808-02-11 i Gävle.

"En mycket bildad man, som stod högt i gunst hos konung Gustaf III och under riksdagen i Gävle (1792), varvid han fick vidkännas stora kostnader, lyckades göra konungen flera tjänster, för vilka konungen ville adla honom, vilket genom konungens död ej medhanns." (Sv. ätt 1893)Citat från Uppsala stifts herdaminne: Gävle 19. Mag. OLOF ENEROTH OLOFSSON. Fjerdh. Fadern: Olof Eneroth, Stads & Akademi Byggmästare i Uppsala. Stud. 1759. Magister 1767. Pvgd till E.O. Bat.-Pred. vid Upplands Regemente i Dec. 1768. E.O. Kunglig Hov-predikant Mars 1777.
Kyrkoherde i Hedvig Eleonora församling, Östermalm i Stockholm 10 Febr. 1779. Ordin. Kongl. Hovpredikant 1780. Tillika Kyrkoh. Sånga 31 Oct. 1782. BancoFullmäktig 17 Oct. 1784. BancoRevisor 1788. Kyrkoh här 1790. Contr.-Prost 22 Oct. 1791.

Gift 1. 1768 med Magdalena (Lona) Catharina Böttiger, Magdalena Catharina Böttiger, född 1746-10-23 i Uppsala, död 1793-02-04 i Gävle. Dotter av Daniel Wilhelm Böttiger, akademi apotekare i Uppsala (farfar till skalden Böttiger) & Magd. Cath. Lothigius, som var dotter av Hans Lothigius, ldsekr. på Gotl. & borgmäst. i Wisby, & Clara Aurora Esberg, dotter av Johan Esberg, professor i Upsala & superintendent på Gotl. (vars bror Zacharias, g.m. Christina Benzelia, blev far till Eric & Carl Henric Bergensköld) & Gertrud Lohrman, vars syster Wendela var g.m. Olof Rudbeck d.ä. Sv. ättartal 1893. "Eneroth lär ha enleverat sin första hustru. Var de vigdes har ej kunnat utrönas, ej heller var de voro bosatta åren 1768-1773. (Stockholms stads herdaminne)

Gift 2. 1797 med Beata Hellberg, född 1747, död 1803. Tidigare gift Bolander. "Dotter av Axel Hellberg, lektor i Västerås (som var son af Olof Hellberg, major, hvkn deltog i konung Carl XII:s krig & var fången i Ryssl., & Cath. Dillman), & Beata Christiernin (som var dotter av Christiern Christiernin, prost i Fellingsbro (vars fasters dotter var mormor till skalden Bellman), & Beata Gyllenhök)." Källa: Sv.ätt.1893.

Gift 3. med Hedvig Justina af Uhr. Född 1767, död 1855. Dotter av David af Uhr, br.patron. samt syster till I.W. af Uhr.

Barn i första giftet: Carl Fredrik Eneroth, född 1769-11-12, död 1831-05-25 i Gävle. Lantbrukare och löjtnant. "Fick av konung Gustaf III sin löjtnants fullmagt redan som barn" Gift 1799-12-29 med Sophia Charlotta Bolander, född 1779. "G m sin stjufbror." 4 barn. Margareta Catharina Eneroth, född 1771. Gift med Adolph Emanuel Müller. Kamrer. Kongl. räntmäst. Kamrer i statskont., R.W.O. Eva Magdalena Eneroth, född 1773-02-12. Johan Christian Eneroth, född 1775-05-12 i Sthlm, Adolf Fredrik, död 1848-05-12 i Uppsala. lantbrukare, kamrer i Uppsala. "arrend. af Hesselby i Börje sn. G m sin stjufmors dotter." (10 barn varav en var sjökapten, flyttade till Göteborg och fick en son som var gr.handl. och fabr.idk. där. Sv.ätt.1893) Gift 1799-12-29 med Lovisa Ulrika Bolander, född 1782, död 1850. G m sin stjufbror.10 barn. Clara Sophia Eneroth, född 1778-09-21 i Sthlm, Hovfsg, död 1859-04-18 i Torsåker. Gift 1806-12-30 i Gävle med Per Hollander, född 1782-02-21 i Gävle, död 1814-12-14 i Örebro. Coopv.Capit. (sjökapten). Olof Eneroth, född 1781-08-07 i Sthlm, Hedvig Eleonora, död 1829 i Brännkyrka. Bokh. på Hägerstens gård. Pehr Wilhelm Eneroth, född 1781-08-07 i Sthlm, Hedvig Eleonora, död 1781-08-07. Fredrica Charlotta Eneroth, född 1782-11-12 i Sthlm, Hedvig Eleonora, död 1846-05-15 i Uppsala. Gift 1801-12-29 i Gävle med Isac Wilhelm af Uhr, född 1773-01-06 i Ovansjö, död 1843-07-18 i Maria Magdalena. Grosshandl. Bror till sin svärfars tredje hustru. Lovisa Eneroth, född 1785-01-29 i Sthlm, Hedvig Eleonora, död 1785-09-27. Gustafva Sofia Eneroth, född 1787-07-28 i Sånga, död 1787-08-30.

Magdalena Catharina Böttigers fader & moder: Daniel Wilhelm Böttiger, född 1700 i Preussen, död 1777. Apotekare i Uppsala. Svenska släkt-kalendern 2:113: "Släkten härstammar från Sachsen. En dess medlem var den inom keramikens historia ryktbare Johan Friedrich Böttiger, uppfinnaren av Sachsiska porslinet. Dennes brorson Daniel Wilhelm, f.1700 i Preussen, inflyttade till Sverige och blev 1739 akadamieapotekare i Upsala, +1786; g. 1743 m. Magdalena Catharina Lothigius, f.1720, +1786. Slägten fortlefver genom deras son Carl Fredric, f.1752, +1819, bland hvars barn märkes skalden Lars Fredric Carl Wilhelm Böttiger, f.1807, +1878, professor i Upsala och En af de Aderton i Svenska akademien." (Källa: Svenska släkt kalendern) Se även Nordisk familjebok och Nationalencyklopedien, där det nämns att Carl Wilhelm Böttiger efterträdde sin svärfar Tegnér i Svenska Akademin. Farbrodern Johann Friedrich Böttiger nämns i många både svenska och tyska uppslagsverk. Han var först alkemist (guldmakare), flydde sedan från Preussen till Sachsen och sattes av August den starke att i Dresden lösa gåtan med hur man gör porslin. Han lyckades göra rött porslin 1708 och slutligen vitt porslin 1713. Detta blev grunden till den tyska porslinsindustrin. (Levde 1685-1719, blev tidigt faderlös, understöddes i sina studier av moderns nye man.
Moderns anor: Nils Persson Lothigius, född 1628 c:a, död 1666 i Norrköping. Licentkontrollö. Son: Henric Lothigius, född 1660 i Norrköping, död 1720-02-18. Borgmästare i Visby. Skrivs ibland Hindrich. Son: Hans Lothigius, född 1693-02-26, död 1741-03-05. Borgmästarei Visby. Ldskr. på Gotland. Riksdagsman 1723 o 1731. Källa: Om släkten Lothigius i Sv. ättartal (13) 1905. Barn: Magdalena Catharina Lothigius, född 1722-07-29, Anna Charlotta Lothigius, född 1723. Johan Henric Lothigius, född 1724. Clara Aurora Lothigius, född 1725. Var amma 1746 åt Gustav III, sedan åldtfru på Stockholms slott. Carl Fredrik Lothigius, född 1726.

Källor:

Svenska släkt kalendern.

Vem är Mats?
Artiklar
Släktträd [login]
Kontakt